Globala Fackforeningsrorelsen

 

Ett urval av skrifter om den globala fackföreningsrörelsen:

 • Fakta om facket i Asien, LO-TCO Biståndsnämnd, 1995.
 • Arbetare till salu – om handeln med asiatisk arbetskraft, PM Bäckström förlag, 1996.
 • Fakta om facket i Afrika (tillsammans med Mjörnell och Wickman), LO-TCO Biståndsnämnd, 1996.
 • Fakta om facket i Central- och Östeuropa, LO-TCO Biståndsnämnd, 1998.
 • Kränkningar av fackliga rättigheter (tillsammans med Holger Nilén mfl), LO-TCO Biståndsnämnd, 2004. 
 • Den globala fabriken, Forum Syd, 2006.
 • Global Respekt – Grundkurs i globalisering och mänskliga rättigheter (tillsammans med Anna-Lena Lodenius mfl), Palmecentret, 2004, omarbetad version 2006. Översatt till engelska 2005 med titeln Global Respect – A basic course on globalisation and human rights.
 • När världen kommer till byn – fackliga perspektiv på globaliseringen, TCO, 2006.
 • Globala ramavtal – Strategi för ett humanare arbetsliv, LO-TCO Biståndsnämnd, 2007.
 • Migrantarbetare, Grundkurs om rörlighet, rättigheter och globalisering (tillsammans med Anna-Lena Lodenius), Atlas Premiss, 2008.
 • En ny värld kräver nya fackliga strategier – röster om det globala arbetslivet, IF Metall, 2008 (tillsammans med andra medarbetare från Context).
 • Grus eller Guld? Om utmaningar för samarbetet mellan folkrörelser i världen (inledande essäer till de tre områden som behandlas), Forum Syd, 2008.
 • Praktisk handledning – så kan vi använda uppförandekoder och globala ramavtal(tillsammans med Bert Zetterberg), Sif, 2007.
 • Projektet vid de svenska industriföretagen i den indiska staden Pune – en koncernfacklig strategi, Unionen, 2008.
 • Europeiska företagsråd, Unionen och Handels, 2008. Skriften översattes och kom ut på finska 2009.
 • Indien – Fackliga strategier i ett land som växer, LO-TCO Biståndsnämnd, 2009.
 • Informell ekonomi – En arbetsmarknad utan regler och rättigheter, LO-TCO Biståndsnämnd, 2009.
 • Fackföreningsrörelsen i Afrika/Asien/Latinamerika, LO TCO Biståndsnämnd, 2009.
 • Stoppa förföljelsen av Sydkoreas fackliga rörelse, IF Metall, Byggnads, Unionen, 2009.
 • Jobben, jobben, jobben – arbetsvillkor, krisen och facket i Sverige och världen, IF Metall, 2009.
 • Vägar till ett bättre arbetsliv – tre svenska företags strategier i Indien och Sri Lanka, SwedWatch, 2009.
 • Trygga jobb – ett fackligt krav världen över, IF Metall, 2010.
 • Socialt ansvar – En god affär?, Utrikespolitiska institutet, december 2010.
 • En global värld – ett globalt fack, GS – Facket för Skogs-, Trä- och Grafiska branschen, 2010.
 • Migrantarbetare, Grundkurs om rörlighet, rättigheter och globalisering (tillsammans med Anna-Lena Lodenius), Atlas Premiss, 2008.
 • Strategier för en global fackföreningsrörelse, Arena Idé, 2011.
 • Rapport från Palmedagarna 2011, Palmecentret, 2011.
 • Tema: Ekonomiska frizoner, LO-TCO Biståndsnämnd, 2011.
 • Tema: Migrantarbete, LO-TCO Biståndsnämnd, 2011.
 • Global Respekt – Grundkurs i globalisering och mänskliga rättigheter (tillsammans med Anna-Lena Lodenius), helt omarbetad upplaga, Palmecentret, 2013.
 • Koncernfackligt aktiv – varför då?, IF Metall, 2014.
 • Röster från Västra Balkan – länder i förändring (tillsammans med Gudrun Renman och Göran Eklöf), Palmecentret, 2014.
 • Global facklig kamp för drägliga jobb (bilaga i Arbetet), LO och Palmecentret, 2014.  
 • Kränkningar av fackliga rättigheter i Europa, TCO, 2014. 
 • Argument för globala ramavtal, IF Metall, 2015.
 • Avtal 2016 – rörelsen är igång, Livsmedelsarbetareförbundet, 2015.
 • Den globala arbetsmarknaden, LO-TCO Biståndsnämnd, 2015.
 • Den globala fackföreningsrörelsen, LO-TCO Biståndsnämnd, 2015.
 • Kränkningar av fackliga rättigheter (med Agneta Gunnarsson), Union to Union, 2015.
 • Den globala fackföreningsrörelsen, Union to union, 2015.
 • Den globala arbetsmarknaden, Union to union, 2015.
 • Fackföreningsrörelsen i Afrika (ny version), Union to Union, 2015.
 • Fackföreningsrörelsen i Asien (ny version), Union to Union, 2015.
 • Fackföreningsrörelsen i Latinamerika (ny version), Union to Union, 2015.
 • Fackföreningsrörelsen i Central- och Östeuropa samt Centralasien (ny version), Union to Union, 2015.
© Mats Wingborg
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)