Curriculum vitae

 

Böcker:

 • Skolan Lever (tillsammans med Benny Hellis mfl), Elevförbundet & SFHL, 1980.

 • Skolpolitik mot utslagning (tillsammans med Sven Frostenson), Verdandi, 1981.

 • Arbetsliv i omvandling, åtta reportage om personalutbildning, TCO, 1983.

 • Skolan i våra hjärtan, TAM & Lärarförbundet, 1992.

 • Etik och Moral, (tillsammans med Kjell Svensson), Brevskolan, 1993.

 • Fakta om facket i Asien, LO-TCO Biståndsnämnd, 1995.

 • Arbetare till salu – om handeln med asiatisk arbetskraft, PM Bäckström förlag, 1996.

 • Fakta om facket i Afrika (tillsammans med Mjörnell och Wickman), LO-TCO Biståndsnämnd, 1996.

 • Fakta om facket i Central- och Östeuropa, LO-TCO Biståndsnämnd, 1998.

 • Kerala - alternativ väg till välfärd, Manifest förlag, 1999.

 • Svenskarna först? – Handbok mot rasism och främlingsfientlighet, (tillsammans med Anna-Lena Lodenius). Atlas, 1999.

 • Socialism, Bilda förlag, 2001.

 • Det nya motståndet, Antologi. Bidraget "Facket som global kraft", Agoras årsbok, 2011.

 • Nerifrån och upp! - Åsikter om Lärarförbundets utvecklingssamarbete (tillsammans med Josephine Carlsson), Lärarförbundet, 2001.
 • Kränkningar av fackliga rättigheter (tillsammans med Holger Nilén mfl), LO-TCO Biståndsnämnd, 2004. 

 • Den globala fabriken, Forum Syd, 2006.

 • Global Respekt – Grundkurs i globalisering och mänskliga rättigheter (tillsammans med Anna-Lena Lodenius mfl), Palmecentret, 2004, omarbetad version 2006. Översatt till engelska 2005 med titeln Global Respect – A basic course on globalisation and human rights.

 • När världen kommer till byn – fackliga perspektiv på globaliseringen, TCO, 2006.

 • Tio röster om mänskliga rättigheter i Kina, (red), Bilda, 2007.

 • Migrantarbetare, Grundkurs om rörlighet, rättigheter och globalisering (tillsammans med Anna-Lena Lodenius), Atlas Premiss, 2008.

 • En ny värld kräver nya fackliga strategier – röster om det globala arbetslivet, IF Metall, 2008 (tillsammans med andra medarbetare från Context).

 • Grus eller Guld? Om utmaningar för samarbetet mellan folkrörelser i världen (inledande essäer till de tre områden som behandlas), Forum Syd, 2008.

 • Slaget om svenskheten, (tillsammans med Anna-Lena Lodenius), Atlas Premiss, 2009.

 • På tal om mobbning – och det som görs (redaktör för antologi), Skolverket, 2009.

 • Grövre våld i skolan – vad man vet och vad man kan göra, Skolverket, 2009.

 • Arbetarrörelsens strategier för att motverka främlingsfientliga och högerpopulistiska partier – erfarenheter från Danmark, Norge och Sverige, (tillsammans med Anna-Lena Lodenius), Friedrich Ebert Stiftung & ABF, 2010.

 • Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning, Skolverket, 2011.

 • Krutdurk Europa (tillsammans med Anna-Lena Lodenius), Bilda Förlag, 2011.

 • Global Respekt – Grundkurs i globalisering och mänskliga rättigheter (tillsammans med Anna-Lena Lodenius), helt omarbetad upplaga, Palmecentret, 2013. 

 • Slaget om den likvärdiga skolan (tillsammans med Sten Svensson, Jan-Åke Fält, Mats Norrstad, Marie Israel), Katalys, 2013.

 • Blåbärssverige – En resa bland bärplockare, brutna löften & framtidsdrömmar, Swedwatch, 2013. 

 • Stoppa skitlivet – Strategier mot osäkra anlitandeformer (tillsammans med Shadé Jalali), Atlas Premiss, 2013.

 • En röst på SD är en röst på högern, Katalys, 2014.

 • Björklundeffekten – Svartmålningen som blev sann (tillsammans med Sten Svensson), Katalys Argument, 2014.

 • Antirasist - alltid, LO, 2016.
 • Den blåbruna röran – Sverigedemokraternas flirt med Alliansen och högerns vägval, Leopard, 2016.

 • Antirasist - alltid, LO, (uppdaterad version) 2017.

 • Det moderata skyltfönstret – Tolv år i Stockholms län (medverkan i antologi, text skriven tillsammans med Magnus Nilsson), Atlas Premiss, 2017
 • Hela världen och Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen och Göteborg, Viskadalens folkhögskola, 2018.

 • Det behövs en stark vänster i Europaparlamantet?, bidrag i antologin "Vart är Europa på väg?", Internationell Arena, 2019.
 • Klass i Sverige, bidrag i antologi, Arkiv förlag, 2021.

 • Blåbrunt Sverige – Så påverkas du om högern vinner valet, Verbal förlag, 2021.
 • När skolan blev en marknad – Trettio år med friskolor, Antologi, medförfattare till tre kapitel, Natur och Kultur, 2022.

 

Skrifter:

 • Vinna eller försvinna (tillsammans med Lars Sillrén mfl), Elevorganisationen, 1982.
 • Vår organisation (tillsammans med Lars Sillrén mfl), Elevorganisationen, 1982.
 • Framtid i Data-Sverige (tillsammans med Stefan Munther), ABF, 1983.
 • Argumentationsanalys, TCO, 1987 (nytryck 2007).
 • Politiska studier, USU, 1987.
 • Vilken demokrati?, Kooperativa Institutet, 1987.
 • TCO:s prao-paket, TCO, 1987.
 • Flyktingar i världen, Europa och Sverige, TCO, 1990, ny uppdaterad upplaga 1992.
 • Ecuador hoy!, TCO, 1991.
 • Paraguay hoy!, TCO, 1991.
 • EG – ditt val, del 1-4, TCO. 1992.
 • Viva! - En skrift om Sydafrika och Namibia, LO och TCO, 1992.
 • EG och tredje världen – bistånd, tullar och flyktingpolitik, TCO, 1993.
 • Välj ditt Europa, TCO/TBV, 1993.
 • Barnarbete - en översikt, TCO, 1993.
 • Detta är TCO, TCO, 1993.
 • EG och tredje världen, TCO, 1993.
 • Vad sker med invandringen? Utrikespolitiska Institutet, 1993.
 • Det fackliga biståndet, verksamheten 91/92, LO-TCO Biståndsnämnd, 1993.
 • Det fackliga biståndet, verksamheten 92/93, LO-TCO Biståndsnämnd, 1994.
 • Asien på marsch, TCO, 1994.
 • Det fackliga biståndet, verksamheten 93/94, LO-TCO Biståndsnämnd, 1995.
 • ILO, Utrikespolitiska Institutet, 1995.
 • Att söka EU-bidrag, Sida, 1995.
 • Kvinna i världen, TCO, 1995.
 • Socialklausuler – en väg till mänskliga rätigheter i arbetslivet, TCO, 1997.
 • Offentlig sektor, elva inlägg om efterfrågan, behov och kostnader, (red), TCO, 1997.
 • Invandrare i svenskt arbetsliv, LO, TCO, SAF, 1997.
 • Yrkesinspektionen och Kemikalieinspektionen – en jämförelse av myndigheternas tillsyn, Tidskriften Arbete, människa, miljö- och nordisk ergonomi, nr 1/1997.
 • Social dumping - en analys av förändringar på den globala arbetsmarknaden, Rådet för arbetslivsforskning, 1997.
 • Facket förändrar världen – om fackligt bistånd i en globaliserad värld, LO-TCO Biståndsnämnd, 1998.
 • Somaliska och irakiska kvinnor på svensk arbetsmarknad, Arbetsmarknadsdepartementet, 1998.
 • Sexualitetens betydelse för hälsa och välfärd i ett globalt perspektiv, RFSU, 2000.
 • En rättvisare värld, LO-TCO Biståndsnämnd, 2000.
 • EU, EMU och världen utanför, FSF, 2000.
 • Sexuality and rights, RFSU, 2001.
 • Ekonomiska frizoner, TCO, 2001.
 • Globalisering och mänskliga rättigheter i arbetslivet, TCO, 2001.
 • Colombia, TCO, 2001.
 • Globalisering – Vinnare och förlorare i en värld med öppnare ekonomi, Industrifacket, 2002.
 • Problematisering av undervisningen om demokrati i högstadiet och gymnasieskolan, Integrationsförvaltningen, Stockholms stad, 2002.
 • Kapitalets makt och motmakter – om fackets och produktionens organisering (tillsammans med Örjan Nyström mfl), LO-idédebatt, 2002.
 • Har världen blivit bättre? Fakta om välfärd och miljö (tillsammans med Markus Larsson), Forum Syd, 2003.
 • Projekt Indonesien, LO-TCO Biståndsnämnd, 2004. 
 • TCO 60 år – 1944-2004 (text sidorna 7-18), TCO, 2004.
 • Lång väg till självklara rättigheter – Trelleborgs försök att hindra bildandet av en fackförening i Sri Lanka, SwedWatch, 2005.
 • Ekonomiska frizoner – och kampen för mänskliga rättigheter, LO-TCO Biståndsnämnd, 2005.
 • Ingen diskriminering och rasism på våra arbetsplats, Industrifacket, 2005.
 • Free Musim Mas Six – Stöd kampen för fria fackföreningar i Indonesien, Livsmedelsarbetareförbundet, 2006.
 • Globala ramavtal – Strategi för ett humanare arbetsliv, LO-TCO Biståndsnämnd, 2007.
 • Yttrandefrihet i världen (bilaga till Omvärlden, redaktörskap), 2007.
 • Praktisk handledning – så kan vi använda uppförandekoder och globala ramavtal (tillsammans med Bert Zetterberg), Sif, 2007.
 • Yttrandefriheten i världen (bilaga till Omvärlden, redaktörskap), 2007.
 • Projektet vid de svenska industriföretagen i den indiska staden Pune – en koncernfacklig strategi, Unionen, 2008.
 • Europeiska företagsråd, Unionen och Handels, 2008. Skriften översattes och kom ut på finska 2009.
 • Indien – Fackliga strategier i ett land som växer, LO-TCO Biståndsnämnd, 2009.
 • Informell ekonomi – En arbetsmarknad utan regler och rättigheter, LO-TCO Biståndsnämnd, 2009.
 • Stödmaterial – Grövre våld i skolan, Skolverket, 2009.
 • Fackföreningsrörelsen i Afrika/Asien/Latinamerika, LO TCO Biståndsnämnd, 2009.
 • Stoppa förföljelsen av Sydkoreas fackliga rörelse, IF Metall, Byggnads, Unionen, 2009.
 • Jobben, jobben, jobben – arbetsvillkor, krisen och facket i Sverige och världen, IF Metall, 2009.
 • Vägar till ett bättre arbetsliv – tre svenska företags strategier i Indien och Sri Lanka, SwedWatch, 2009.
 • Trygga jobb – ett fackligt krav världen över, IF Metall, 2010.
 • Socialt ansvar – En god affär?, Utrikespolitiska institutet, december 2010.
 • En global värld – ett globalt fack, GS – Facket för Skogs-, Trä- och Grafiska branschen, 2010.
 • Starka tillsammans – lokalt och globalt, IF Metall, 2011.
 • Studiehandledning. Migrantarbetare – Grundkurs om rörlighet, rättigheter och globalisering (tillsammans med Anna-Lena Lodenius), Palmecentret, 2011.
 • Radikale rechtspopulistische Parteien in den Nordischen Ländern – Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Erklärungsansätze (tillsammans med Anna-Lena Lodenius), Friedrich Ebert Stiftung, 2011.
 • Strategier för en global fackföreningsrörelse, Arena Idé, 2011.
 • Rapport från Palmedagarna 2011, Palmecentret, 2011.
 • Tema: Ekonomiska frizoner, LO-TCO Biståndsnämnd, 2011.
 • Tema: Migrantarbete, LO-TCO Biståndsnämnd, 2011.
 • Oceaner av tid, antologi (bidraget "Det kommer alltid en ny Iskasson"), Global reporting, 2012.
 • Vi bygger en skola för alla (studiecirkel), ABF, 2012.
 • Engagemang & kommunikation – grunderna för IF Metalls informatörer, IF Metall, 2012.
 • Arbetarrörelsen och hotet från högerpopulisterna (tillsammans med Anna-Lena Lodenius), Tankeverksamheten, 2012.
 • Schysta villkor för alla (tillsammans med Anna-Lena Lodenius), Transport, 2012.
 • Alla kan göra något, (tillsammans med Anna-Lena Lodenius), LO, 2012.
 • Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete – En presentation av några genomförda projekt, Arbetsförmedlingen, 2012.
 • Globalt perspektiv på osäkra och otrygga anlitandeformer i arbetslivet, Arena Idé, 2012.
 • Fackligt bistånd gör nytta – Röster från skogs-, trä- och byggfack i Afrika, GS & Byggnads, 2013. 
 • 10 år – En förbättringsresa med svenska företags hållbarhetsarbete i låglöneländer (tillsammans med flera andra skribenter), Swedwatch, 2013. 
 • Koncernfackligt aktiv – varför då?, IF Metall, 2014.
 • Röster från Västra Balkan – länder i förändring (tillsammans med Gudrun Renman och Göran Eklöf), Palmecentret, 2014.
 • Global facklig kamp för drägliga jobb (bilaga i Arbetet), LO och Palmecentret, 2014.  
 • Kränkningar av fackliga rättigheter i Europa, TCO, 2014. 
 • Väpnat våld i skolan – hur skolan kan agera om det händer, Skolverket, 2014.
 • Främlingsfientlighet och rasism, Skolverket, 2014.
 • Argument för globala ramavtal, IF Metall, 2015.
 • Avtal 2016 – rörelsen är igång, Livsmedelsarbetareförbundet, 2015.
 • Den globala arbetsmarknaden, LO-TCO Biståndsnämnd, 2015.
 • Den globala fackföreningsrörelsen, LO-TCO Biståndsnämnd, 2015.
 • Alla kan göra något, (tillsammans med Anna-Lena Lodenius och Thord Ingesson), omarbetad version, LO, 2015. 
 • Upp till kamp mot näthatet, LO, 2015.
 • Utbildning för bäruppköp, Svensk dagligvaruhandel mfl, 2015.
 • Riktlinjer för ansvarsfulla bäruppköp, Svensk dagligvaruhandel mfl, 2015.
 • Kränkningar av fackliga rättigheter (med Agneta Gunnarsson), Union to Union, 2015.
 • Den globala fackföreningsrörelsen, Union to union, 2015.
 • Den globala arbetsmarknaden, Union to union, 2015.
 • Fackföreningsrörelsen i Afrika (ny version), Union to Union, 2015.
 • Fackföreningsrörelsen i Asien (ny version), Union to Union, 2015.
 • Fackföreningsrörelsen i Latinamerika (ny version), Union to Union, 2015.
 • Fackföreningsrörelsen i Central- och Östeuropa samt Centralasien (ny version), Union to Union, 2015.
 • Den svenska arbetsmarknaden glider isär, Katalys, 2015.
 • Med livet som insats – om arbetsvillkoren i QatarBilaga Arbetet (en av flera skribenter), LO, 2015.
 • Sverige kan bättre, Bilaga Arbetet – Inför LO-kongressen (en av flera skribenter), LO, 2015.
 • Alla kan göra något – allas värde och lika rätt, studiehandledning, LO, 2015.
 • Kooperation – en del av världen (tillsmmans med Curt-Olof Mann), Arena och Svensk Kooperation, 2015.
 • Sverige behöver invandring (Bilaga till Arbetet, texter till andra halvan av bilagan), LO, 2015.
 • Kooperation – en del av framtiden? (tillsammans med Curt-Olof Mann), Svensk Kooperation och Arena Idé, 2016.
 • Checklista för uppföljning av riktlinjer för bäruppköp, Li och Svensk Dagligvarahandel, 2016.
 • Alla kan göra något, PPP, LO, 2016.
 • Alla kan göra något, talarmanus till PPP, LO, 2016.
 • Handbok mot främlingsfientlighet och rasism, LO, 2016.
 • Aha – Alla har ansvar för jämställdheten, Arbetsplatsen, IF Metall, 2016.
 • Aha – Alla har ansvar för jämställdheten, Samhället, IF Metall, 2016.
 • Aha – Alla har ansvar för jämställdheten, Organisationen, IF Metall, 2016.
 • Anställningsformer i Sverige, Katalys, 2016.
 • Egenanställningar – den svenska partsmodellens ingemansland, Futurion, 2017.
 • Ett steg i rätt riktning – Därför bör förslagen i Ilmar Reelpalus välfärdsutredning genomföras, Katalys, 2017.
 • Så påverkar företagen biståndet – tema publicerat i både Omvärlden och Arbetet (tillsammans med Agneta Carleson och Petter Bolme), 2017.
 • Hyvla bort hyvlade tjänser, Katalys, 2017.
 • En avreglerad elmarknad - vem får betala priset?, Elektrikerförbundet, 2017.
 • Svenska socialreformer som påverkat sjukvården – bakgrund och konsekvenser (översatt till finska), Sorsa Foundation, 2017.
 • En oansvarig maffia? – om den antifackliga retoriken i avtalsrörelserna, Katalys, 2017.
 • Kooperation – är det något att sträva efter?, KFO, 2017.
 • Mänskliga rättigheter – En handbok för idrotten, Riksidrottsförbundet och LO, 2017.
 • Checklista för Livs – vad göra när en arbetsplats saknar avtal, Livsmedelsarbetareförbundet, 2017.
 • Bli medlem i Livs!, Livsmedelsarbetareförbundet, 2017.
 • Till dig som håller facklig information, Livsmedelsarbetareförbundet, 2017.
 • Marknadiseringen av den svenska sjukvården – så gick det till, Arena Idé, 2017.
 • Strejkrätten under hot? (tillsammans med Victor Bernhardtz), Katalys Argument, 2017.
 • Studievägledning – Jämlikhetsakademin, Viskadalens folkhöskola, 2017.
 • Argument för fackliga valarbetare inför valet 2018, LO, 2017.
 • Vi säger nej till sexuella trakasserier och kränkningar på arbetsplatsen, IF Metall, 2018.
 • Hela världen och Viskadalens folkhögskola i Göteborg – En hyllning till en vital 90-åring, Viskadalens folkhögskola, 2018.
 • Fattigdom gör inte människor friskare – en granskning av de hårdare tagen i sjukförsäkringen, Katalys, 2018.
 • Klassamhället och döden, Katalys, 2018.
 • Kandidater i valet, Seko Stockholm, 2018.
 • Jobbpolitiken påverkar alla, Arena Idé, 2018.
 • Jobbpolitiken påverkar alla (kort version), Arena Idé, 2018.
 • Förslag till ideologisk utbildning i Katalys regi, Katalys, 2018.
 • Svar på tal om a-kassan, Katalys, 2018.
 • Fackligt center för papperslösa 10 år, Fackligt center för papperslösa, 2018.
 • Bibliografi – skrifter om kooperationen, KFO, 2019.
 • Analys av hur kooperationen behandlas inom kursplanerna i grund- och gymnasieskolan, KFO, 2019.
 • Analys av hur kooperationen behandlas i ämnesbeskrivningar och kursplaner inom högskolan, KFO, 2019.
 • Bara aktiebolag så långt ögat kan nå – Kooperativa företag, ekonomiska föreningar, ömsesidiga bolag, personalägda företag i grund- och gymnasieskolans kursplaner samt universitetens och högskolans kursplaner och ämnesbeskrivningar, Svensk Kooperation, 2019.
 • Fattigdom gör inte människor friskare, Katalys, 2019.
 • Obehöriga att underkänna (tillsammans med Sten Svensson), Tiden, 2019.
 • Svar på tal om sjukförsäkringen, Katalys, 2019.
 • Attack mot anställningsskyddet – En kritisk granskning av LAS-utredningen, Katalys, 2020.
 • Varning! Frihet i fara – En rapport om de auktoritära ledarna, (tillsammans med Andreas Lönnqvist), Palmecentret, 2020.
 • Så får vi ett hållbart tjänsteresande – en granskning av svenska företag med internationell verksamhet och produktion, Schyst resande, 2021.
 • Frihet i fara – Civilsamhället under attack, Palmecentret, 2021.
 • Rücker der klassen-gesellschaft. Über die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich in Schweden, Friedrich Ebert Stiftung, 2021.
 • Argument inför valet, Seko, 2022.
 • Argument inför valrörelsen, Katalys, 2022.
 • Landgrabbing – en av turismens mörka sidor, Schyst resande, 2022.
 • Privatiserat järnvägsunderhåll – en undersökning om erfarenheter och konsekvenser i Sverige och andra länder, Seko Infranord, 2022.
 • Starkaste argumenten inför valrörelsen, Katalys, 2022.
 • Global demokratiutveckling och svenskt demokratibistånd (tillsammans med Agneta Gunnarsson), ForumCiv, 2022.
 • Det otrygga arbetslivet – studiehandledning, Katalys & Studentlitteratur, 2022.
 • Sverigedemokraterna och Putin, Palmecentret, 2022.
 • Högerradikalism och nationalism = auktoritär politik, Palmecentret, 2022.
 • Bortom systemskiftet – Mot en ny gemenskap – studiehandledning, Katalys & ABF, 2022.
 • Kristdemokraternas sjukvårdspolitik håller inte ihop (tillsammans med Johan Enfeldt), Arena Idé, 2022.
 • Vad en Moderadledd SD-regering skulle innebära – Argument i valrörelsen, Katalys, 2022.
 • Arena Idés arbetsmarknadspolitiska rapport 2022 – En granskning av riksdagspartierna 2018-2022, Arena Idé, 2022.
 • Schysta skogsbär – sex reformer för bättre arbetsvillkor och en bärkraftig bärbransch, Arena Idé, 2023.

 

Utvärderingar och studier:

 • En utvärdering av TCOs studerandeverksamhet, 1990, TCO.
 • Vad och varthän? Internationellt fackligt arbete – en översyn, 1994, TCO/TBV.
 • Förändringar av Yrkesinspektionens verksamhet under perioden 1990-1995, Riskbeslut och prioriteringar, 1996:8, Uppsala universitet, 1996.
 • Yrkesinspektionen och Kemikalieinspektionen: en jämförelse mellan myndigheternas tillsyn (tillsammans med Mikael Johannesson), Stockholms universitet, 1997.
 • Lärarnas fackliga organisationer, Lärarförbundet, 1997.
 • Datorisering inom TCO, TCO, 1997.
 • Åtgärder mot ungdomsarbetslösheten (tillsammans med Benny Hellis), 1997.
 • Att se till eller titta på – om tillsynen inom miljöområdet (tillsammans med Rydén mfl), ESO-rapport, DS-1998:50.
 • Contag, det brasilianska lantarbetareförbundets strategi och politik, LO-TCO Biståndsnämnd, 1998.
 • Invandrarföreningarna och integrationen – Utvärdering av föreningarnas verksamhet i Stockholm, Integrationsförvaltningen i Stockholms Stad, 1999.
 • Tjänstemannarörelsen och förekomsten av nazism och antisemitism under 1930- och 1940-talet, TCO, 2000.
 • SAF på reträtt – får vi ett löntagarnas decennium?, TCO, 2000.
 • Lokal och global arbetsmarknadspolitik, TCO-distriktet i Stockholm, 2001.
 • Vardagsdiskriminering och rasism i Sverige - En kunskapsöversikt (tillsammans med Paulina de los Reyes), Integrationsverket, 2002.
 • Indonesien, Rapportserie Labour Market Dialogue (tillsammans med Andreas von der Heide), LMD, 2003.
 • Analys av den globala fackföreningsrörelsens ställningstaganden, TCO, 2003.
 • En utvärdering av TBV/Sensus internationella informationsverksamhet, TBV, 2004.
 • Stadsdelsnämndernas verktyg för demokrati – En kartläggning av hur stadsdelsnämnderna i Stockholms stad arbetar med den lokala demokratin, Stockholms Stad, 2004.
 • Översikt av LO:s och TCO:s policy för Afrikabiståndet (tillsammans med Solveig Wickman och Marie Närlid), LO-TCO Biståndsnämnd, 2005.
 • Underlag om diskriminering på arbetsmarknaden, till utredningen "Det blågula glashuset", SOU 2005:56. (se utredningen sidan 71.)
 • Hennes & Mauritz – Infrastruktur för granskning av arbetsvillkoren i leverantörsfabrikerna, Clean Clothes Campaign, 2006.
 • Indiska – En granskning av företagets strategi för att förbättra villkoren i leverantörsfabrikerna, Clean Clothes Campaign, 2006. 
 • Visionen möter verkligheten – en extern utvärdering av Södertälje kommuns insatser för att stärka barns rättigheter (tillsammans med Jocke Nyberg och Agneta Gunnarsson) Södertälje kommun, 2006.
 • Polarn O. Pyret, Fjällräven och Gudrun Sjödén – Hur tre svenska företag ser på etiskt ansvar och transparens, Clean Clothes Campaign, 2007.
 • Tillämpning av Sidas bedömningsverktyg för ramorganisationer på Afrikagrupperna, Sida/SEKA, 2007.
 • En granskning av 16 industriföretags uppförandekoder, Unionen, 2007.
 • En granskning av fyra tjänsteföretags uppförandekoder, Unionen 2008.
 • Tillämpning av Sidas bedömningsverktyg för ramorganisationer på Rädda Barnen, Sida/SEKA, 2008.
 • Utvärderingen av Fonden för mänskliga rättigheter (åt Sensus inför eventuellt övertagande), tillsammans med Jocke Nyberg, 2008.
 • Idrottsrörelsens krav på goda produktionsvillkor – Kartläggning av Riksidrottsförbundet, dess medlemsorganisationer och SOK – hur agerar man för att förbättra villkoren för dem som tillverkar idrottsutrustning och idrottskläder), IF Metall och Handels, 2008.
 • De vände oss ryggen, elva röster om ett DO-fall, Diskrimineringsombudsmannen, 2008.
 • Effekter av kapacitetsstärkande insatser I Forum Syds projektstöd. En studie av godkända ansökningar från svenska enskilda organisationer om bidrag till utvecklingsinsatser (tillsammans med Simon Strannard), 2009.
 • Utvärdering av internationell verksamhet som bedrivs av Lärarförbundet i Stockholmsregionen, det vill säga valkretsarna A, B och I (Projekt 8250), Lärarförbundet i Stockholm, 2009.
 • Vägar till ett bättre arbetsliv – tre svenska företags strategier i Indien och Sri Lanka, SwedWatch, 2009.
 • Vad hände? Vad bör göras i framtiden? Analys av 22 internationella projekt i samverkan med Sensus (tillsammans med Helena Sundman), 2009.
 • Analys av skolornas kostnader för program mot mobbning, Skolverket, 2010.
 • Kooperation Utan Gränser och Studieförbundet Vuxenskolan, kommentarer och förslag kring samarbetet, 2010.
 • Kommunikation om fackets globala engagemang, LO-TCO Biståndsnämnd, 2010.
 • Grundkurs i globala fackliga frågor (nätbaserat studiematerial, skrivet tillsammans med Hanna Gerdes), Sensus, 2011.
 • Utvärderingar av metoder mot mobbning, (underlaget för kostnadsanalysen av programmen), Skolverket, 2011.
 • Utsugning av vissa, guldkant för andra? En studie av all-inclusive turism och den svenska turistbranschen, Schyst resande, 2011.
 • Mors Lilla Olle – Så exploateras bärplockare i de svenska skogarna, Swedwatch, 2011.
 • Analys av det organiserade abortmotståndet, RFSU, 2011.
 • Mors Lilla Olle II – Hur gick det för blåbärsplockarna sommaren 2011?, Swedwatch, 2011.
 • Allt är inte guld som glimmar – Den sanna historien om den smutsiga guldkedjan, (skriven tillsammans med Jakob König) Swedwatch, 2011.
 • PM – centrala slutsatser angående väpnat våld i skolan, underlag till Skolverket, 2012.
 • Idéer för mer kunskaper i skolan, Arena Idé, 2012.
 • Idrottsrörelsen – bryr den sig om hur kläder och utrustning tillverkas? En granskning av Riksidrottsförbundet, dess medlemsorganisationer och SOK (skriven tillsammans med Agneta Gunnarsson och Jonas Fréden), IF Metall, 2012.
 • Glitter och glamour – turismen i resejournalistiken. En granskning av Allt om resor, Vagabond, Res, DN Resor, Aftonbladet och Svenska Dagbladet, Schyst resande, 2012.
 • En analys av det organiserade abortmotståndet i Sverige, RFSU, 2012.
 • PM – Centrala slutsatser angående väpnat våld i skolan, Skolverket, 2012.
 • Mors Lilla Olle del III – Ingen ser skogen för alla träd – vem tar ansvar för helheten?, Swedwatch, 2012.
 • PM – Faktaresearch om hur mycket bistånd som går till kvinnor (tillsammans med Ulrika Ribohn), Kooperation Utan Gränser, 2012.
 • Förslag till hur PRO kan utveckla organisationens globala engagemang – bakgrund, analys och 10 konkreta förslag, PRO, 2012.
 • PM – Några slutsatser utifrån aktuell forskning om internationella ramavtal, LO, 2012.
 • Vad händer med det globala engagemanget? – en studie om facklig kommunikation, LO-TCO Biståndsnämnd, 2012.
 • Fackförbundspressen, informationsanslaget och de globala frågorna, LO-TCO Biståndsnämnd, 2013.
 • Globalportalens måluppfyllelse (tillsammans med Gudrun Rehnberg), Globalportalen, 2013.
 • Studie om genomslaget för Schyst resande, Schyst resande, 2013.
 • LO, förbunden och Kina, LO, 2013.
 • Vad hände i den gula zonen? Flera perspektiv på konflikten vid Mölnlycke Health Cares fabrik nummer ett i Thailand, Arena Idé, 2013.
 • Fair Union – en analys av hur aktiva inom Vision uppfattar uttrycket, Vision, 2013. 
 • RFSU och politiken kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), RFSU, 2013.
 • Bärbranschen tar krafttag för bättre villkor i blåbärsskogen, Swedwatch, 2013.
 • Arbetsvillkor i blåbärsskogen – En rapportserie om snåriga regler, utnyttjade plockare och solskenshistorier, Swedwatch, 2013. 
 • Utvärdering av kommunikationen 2010-2013 i samband med de årliga kampanjerna om kränkningar av fackliga rättigheter i det globala arbetslivet, LO-TCO Biståndsnämnd, 2013.
 • Organiserat abortmotstånd – en uppdaterad översikt, RFSU, 2014.
 • Utvärdering av kommunikationen 2010-2013 i samband med de årliga kampanjerna om kränkningar av fackliga rättigheter i det globala arbetslivet, LO-TCO Biståndsnämnd, 2013.
 • Fackklubben vid Electrolux i Thailand – Historien om när fackklubben slogs i spillror 2013, IF Metall, 2014.
 • En orättvis bildningspolitik – Om landstingens stöd till landstingsfolkhögskolor respektive rörelsefolkhögskolor – en granskning av 150 folkhögskolors ekonomi, Arena, 2014.
 • Vägen till en likvärdig skola – Åtgärdsprogram för att reparera den svenska skolan, (tillsammans med nätverket för en likvärdig skola), Katalys, 2014.
 • Underlag – åtta LO-förbunds arbete med arbetskraftsmigranter. Ett arbetsmaterial, LO, 2014. 
 • Färre lärare ger vinsten (tillsammans med Sten Svensson), Katalys, 2014 (ny version 2015). 
 • Gör din plikt – kräv din rätt! En utredning om medborgartjänst, Arena, 2014.
 • Översikt – arbetsmigranter i LO-förbund, LO, 2014.
 • Förklaringar till Sverigedemokraternas framgång och strategiska slutsatser för arbetarrörelsen, Katalys, nr 18, 2014. 
 • Utan segel i vänstervinden (huvudförfattare Enna Gerin och Victor Bernhardtz), Katalys, 2014.
 • Riskanalys – turistplockare, 20 risker och 14 förslag, Kiwa, 2014. 
 • Rapport – villkoren för utländska bärplockare säsongen 2014, Arena Idé, 2014. 
 • Kooperation i välfärden (tillsammans med Curt-Olof Mann), Arena, 2014.
 • "Barn och ungdomar får betala priset för stressen inom socialvården", SSR, 2014. 
 • Utländsk arbetskraft i den gröna näringen, Axfoundation, 2015.
 • Hur hållbart reser vi i tjänsten? Riktlinjer inom svenska företag, ideella organisationer och offentlig sektor (medförfattare), Schyst resande, 2015.
 • Organiserat abortmotstånd – ännu en uppdaterad översikt, RFSU, 2015.
 • Förslag till inköpskriterier rörande migrerande arbetskraft, Axfoundation, 2015.
 • Inte bara för svenskar – om generell välfärd som mål i Sveriges utvecklingssamarbetet, Svenska kyrkan, 2015.
 • Förslag till riktlinjer för bäruppköp, SDH, 2015.
 • TTIP – vad blir effekterna på offentligt finansierad verksamhet?, Vision, ST, Vårdförbundet, SSR och Arena Idé, 2015.
 • Vägen till den likvärdiga skolan (tillsammans med medlemmar i Nätverket för en likvärdig skola), Katalys, 2015.
 • Sacoförbundens globala engagemang och planering med anledning av Sacos medlemskap i Union to Union, Union to Union, 2015.
 • Promemoria – om offentlig upphandling av städning, Kommunal, 2015.
 • Etablerad – Så skapas jobb för dem som i dag befinner sig långt från arbetsmarknaden, LO Västsverige, 2015.
 • Analys av intervjuer med deltagarna vid kurser inom ramen för Alla kan göra något, LO, 2015.
 • Underlag – handbok mot rasism och främlingsfientlighet, LO, 2015.
 • PM – Valresultat för högerpopulistiska och högerextrema partier i Europa, LO, 2015.
 • Det sociala skyddet och olika anlitandeformer, Regeringskansliet, 2015.
 • Så var säsongen för utländska bärplockare säsongen 2015, Arena Idé, 2015.
 • Jordbruk som minskar fattigdom (tillsammans med Agneta Gunnarsson), We Effect, 2016.
 • Reducing Povertry Through Acriculture (tillsammans med Agneta Gunnarsson) We Effect, 2016 (engelsk version av ovanstående studie).
 • Porten kallas trång, om den sociala snedrekryteringen av antagningen till högskolan (tillsammans med Sten Svensson), Katalys, 2016.
 • Den tredelade arbetsmarknaden – Om olika anlitandeformer och möjligheten till socialt skydd, Analysgruppen Arbetet i framtiden (Kristina Perssons utredning om arbetsmarknaden), Regeringskansliet, 2016.
 • Uppföljning av Riktlinjer för bäruppköp, Svensk Dagligvarihandel & Livsmedelsföretagen, 2016.
 • Vad ska folkhögskolan vara? – Olika bilder av folkhögskolans form och innehåll, Arena Idé, PRO Folkhögskola, Långholmens folkhögskola, Kvinnofolkhögskolan, Malmö folkhögskola, Albins folkhögskola, Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen, Wendelsbergs folkhögskola och Runö folkhögskola.
 • Vart är resejournalistiken på väg?, Schyst Resande, 2016.
 • Osäkra jobb – Fackliga strategier för att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar (tillsammans med Karin Thorasdotter), Arena Idé, 2016.
 • En alltmer osäker bransch – om villkoren för utländska bärplockare 2016, Arena Idé, 2016.
 • En studie om diskriminering i Stockholms stads verksamheter, Stockholms stad, 2017.
 • En avreglera elmarknad – Vem får betala priset?, Elektrikerförbundet, 2017.
 • Egenanställningsföretagen – utblick Norden och Europa, Futurion, 2017.
 • Facket och den nordiska modellens framtid, organisering och rekrytering, Tiden/Samak, 2017.
 • Öka den fackliga organisationsgraden i norden – En policyskrift, Tiden/Samak, 2017.
 • Studiehandledning – Höj den fackliga organisationsgraden i Norden, Tiden/Samak, 2017.
 • Olika anställnings- och anlitandeformer i Europa, Futurion, 2017.
 • 14 nordiska tips om hur den fackliga organiseringen och rekryteringen kan stärkas, Tiden/Samak, 2017.
 • Reser organisationerna hållbart? En granskning av elva större organisationers resepolicyer samt tips om vad en organisations resepolicy bör innehålla, (tillsammans med Magnus Nilsson), Schyst resande, 2017.
 • PM om facklig introduktion, Livsmedelsarbetareförbundet, 2017.
 • Rapport om plockning av vilda bär – säsong 2017, Context, 2017.
 • Risks associated with the global trend of non-standard employment. A case study on India, Swedwatch, 2017.
 • Anställningsformer i Sverige, (uppdaterad ocm omarbetad version), Katalys, 2017.
 • Stop Gender-Based Violence At Work – The Struggle of The Global Unions, (tillsammans med Agneta Gunnarsson), Union to Union, 2018.
 • Steg mot likvärdig skola, (tillsammans med Boel Vallgårda och Johan Enfeldt), Nätverket för en likvärdig skola, 2018.
 • Reser offentlig sektor hållbart?, (tillsammans med Magnus Nilsson), Schyst Resande, 2018.
 • KFO jämfört med andra arbetsgivarorganisationer, (tillsammans med Curt-Olof Mann), KFO, 2018.
 • Vem står upp för arbetsrätten och lönerna? Arenas Idés arbetsmarknadspolitiska rapport 2018, Arena Idé, 2018.
 • Kommentarer kring HK:s "Konkurrensanalys", Handels og Kontor, (Norge), 2018.
 • Kompetensutveckling, omställning och trygghet, LO, 2019.
 • Anställning: villkor och arbetstider, LO, 2019.
 • Arbetsplatsens demokrati, organisering och ledning, LO, 2019.
 • Arbetets innehåll, arbetsmiljö och hälsa, LO, 2019.
 • Bibliografi – kooperativa företag med mera, från 2000 till mars 2019, Svensk Kooperation, 2019.
 • Studie – vad står i kursplanerna om kooperativa företag mm?, Svensk Kooperation, 2019.
 • Idéburna skolor och fristående skolhuvudmän (tillsammans med Sten Svensson), KFO, 2019.
 • Kort bärrapport – säsong 2018, Context, 2019.
 • Studie om hur den sociala koden för bäruppköp – användning och effekter, Svensk Dagligvaruhandel, 2019.
 • Hårdare villkor för thailändska bärplockare, Dagens Arena (reportage men också rapport om villkoren säsong 2019), 2019.
 • Vart är egenanställningsbranschen på väg?, Futurion, 2019.
 • Kommersiell plockning av skogssvamp – ett PM, Svenska Dagligvaruhandel, 2019.
 • Fler otrygga jobb och färre fackligt anslutna, Arena Idé, 2019.
 • Så rustar vi för framtidens bransch – Om hur samhället måste ta ansvar för gymnasieskolans yrkesprogram, (tillsammans med Sten Svensson). Byggnadsarbetareförbundet, 2019.
 • Underlag om arbetskraftsinvandring, Tiden, 2020.
 • Tidsbegränsade jobb på RK. Vad blir effekten?, ST-klubben vid RK, 2020.
 • PM angående gränsöverenskommelse mellan Handels och Unionen – samt ett anspråklöst förslag, Handelsanställdas förbund & Unionen, 2020.
 • Trender inom handelsbranschen som kan komma att påverka gränsdragningen mellan Handels och Unionen, Handelsanställdas förbund & Unionen, 2020.
 • Om behovet av sociala koder för företag som bedriver inköp av skogssvamp, Li & Svenska Dagligvaruhandel, 2020.
 • Svenska företag som sparkar fackligt aktiva, Arena Idé, 2020.
 • Hur påverka företagens sociala ansvarstagande? En studie på uppdrag av Fair Action, Fair Action, 2020.
 • Tankar om Fair Actions strategi och 13 konkreta förslag, Fair Action, 2020.
 • Underlag om arbetsmarknaden i Kina under pandemin, Fair Action, 2020.
 • Det lokala engagemanget i globala frågor bland Palmecentrets medlemsorganisationer – några anteckningar och 10 slutsatser, Palmecentret, 2020.
 • Klassklyftornas specifika svenska karaktär, (även översatt till tyska), Friedrich Ebert Stiftung, 2020.
 • Medborgartjänst – en grov skiss, Arenagruppen, 2020.
 • Forskningsstiftelser och forskningsråd som kan vara av intresse för svensk kooperation, Svensk Kooperation, 2020.
 • PM – Personer ansvariga för universitetskurser och program där kooperationen skulle kunna ingå, Svensk kooperation, 2021.
 • PM, komplettering – Personer ansvariga för universitetskurser och program där kooperationen skulle kunna ingå, Svensk kooperation, 2021.
 • Kooperativ forskning och utbildning – några länder med goda exempel, (tillsammans med Curt-Olof Mann), Svensk Kooperation, 2021.
 • Bibliografi – publikationer om svensk kooperation, kompletteringar, Svensk Kooperation, 2021.
 • Hur bör idéburna Skolors Riksförbund (ISR) utvecklas? – Möjligheter och visioner, ISR, 2021.
 • Studiehandledning – Om högern tar makten 2022, Katalys & ABF, 2021.
 • Studiehandledning – Vad hade Erlander gjort?, Katalys & ABF, 2021.
 • Idéburna skolors organisering i Norge och Danmark – ett kompletterande underlag, ISR, 2021.
 • Global demokratiutveckling och svenskt demokratibistånd (tillsammans med Agneta Gunnarsson), ForumCiv, 2022.
 • Kooperativ forskning och utbildning – Vad kan Sverige lära av Finland, Belgien, Spanien och Kanada? (tillsammans med Curt-Olof Mann), Svensk Kooperation, 2022.
 • Steg mot likvärdig skola – Partiernas och riksdagskandidaternas svar, (tillsammans med Boel Vallgårda och Johan Enfeldt), Nätverket för en likvärdig skola, 2022.
 • Tema: Demokrati under press, Världshorisont nr 4/22 (medverkan med två längre texter till temanumret), 2022.
 • Schweden – Die Wahl, die neue rechtsgerichtete Regierung and die Reaktion der Arbeiterbewegung, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2022. (Arbetsnamn på svenska: Sverige – valet, den nya högerregeringen och arbetarrörelsens motdrag.)
 • Underlag om bäruppköp och riktlinjerna för ansvarsfulla bäruppköp, Li & SDvH, 2023.
 • Projekt: Employers pays principle inom skogsbärsbranschen, Ethical Trading Initiativ Sverige, 2023.

 

Aktuellt redaktörskap:

 • Första Linjen nr 3/2017, utgivare Seko Stokholm.
 • Första Linjen nr 4/2017, utgivare Seko Stokholm.
 • Första Linjen nr 1/2018, utgivare Seko Stokholm.
 • Första Linjen nr 2/2018, utgivare Seko Stokholm.
 • Första Linjen nr 3/2018, utgivare Seko Stokholm.
 • Första Linjen nr 4/2018, utgivare Seko Stokholm.
 • Första Linjen nr 1/2019, utgivare Seko Stokholm.
 • Första Linjen nr 2/2019, utgivare Seko Stokholm.
 • Första Linjen nr 3/2019, utgivare Seko Stokholm.
 • Första Linjen nr 4/2019, utgivare Seko Stokholm.
 • Första Linjen nr 1/2020, utgivare Seko Stokholm.
 • Första Linjen nr 2/2020, utgivare Seko Stokholm.
 • Första Linjen nr 3/2020, utgivare Seko Stokholm.
 • Första Linjen nr 4/2020, utgivare Seko Stokholm.
 • Första Linjen nr 1/2021, utgivare Seko Stokholm.
 • Första Linjen nr 2/2021, utgivare Seko Stokholm.
 • Första Linjen nr 3/2021, utgivare Seko Stokholm.
 • Första Linjen nr 4/2021, utgivare Seko Stokholm.
 • Första Linjen nr 1/2022, utgivare Seko Stokholm.
 • Första Linjen nr 2/2022, utgivare Seko Stokholm.
 • Första Linjen nr 3/2022, utgivare Seko Stokholm.
 • Första Linjen nr 4/2022, utgivare Seko Stokholm.
 • Första Linjen nr 1/2023, utgivare Seko Stokholm.
 • Första Linjen nr 2/2023, utgivare Seko Stokholm.
 • Här går tidigare nr att ladda ner.
 • Uppdaterar länderinformation, ansvarig för länder i Asien och Östeuropa, Union to Unions webbsida. Uppdrag, 2008-2021.
 • Spårfel, "Tågen ska fram", Seko Infranord, 2020.
 • Ingår i ledarredaktionen på Dagens Arena. Har skrivit drygt 200 ledartexter i tidningen plus många andra typer av artiklar.
 • Medverkar återkommanade i Seko-Posten (tidning för Sekos medlemmar inom Postnord).
 • Krönikör i Elektrikern.
 • Skriver återkommande i TCO:s tidning Arbetsvärlden.

Utbildning

Fil. Kand. vid Stockholms universitet (Praktisk filosofi, Teoretisk filosofi, Ekonomisk historia, u-landskunskap). Därutöver: Poppius journalistutbildning (1986), påbörjad forskarutbildning, praktisk filosofi; Utvecklingsekonomi, Göteborgs universitet; Global labourmarket, utbildning arrangerad av KCTU, Sydkorea (2009).

Deltagit i poddar/radioprogram som finns på nätet: Pengar & Politik, Omvärlden, Filosofiska rummet, Konflikt, Arena Idé, It is power in the union, DIK-podden mm. 

Arbeten

 • 1977 - 81: Arvoderad förbundsordförande på Elevförbundet.
 • 1981 - 82: Redaktör på Brevskolan (senare Bilda).
 • 1983 - 86: Militärtjänst, sedan handläggare på TCO.
 • 1986 - 90: Högskolestudier plus redaktör för Kritisk Utbildningstidskrift (Krut).
 • 1991 - 99: Utredningsuppdrag för Stockholms universitet, Stockholms kommun och TCO, fortsatt redaktör för Kritisk Utbildningstidskrift fram till 1993 samt redaktionellt arbete för tidskriften TLM 1997-1999.
 • 2001-2014, ingått i redaktionen för tidningen Omvärlden.
 • Sedan 1999 – skribent/utredare i Context. (Ordförande för Context under perioden 1999-2007.)
 • Ansvarig för Jämlikhetsakademin vid Viskadalens folkhögskola, 1997-2000.

Aktuella engagemang

 • Ingår i Nätverket för en likvärdig skola (sedan 2011).
 • Ingår i styrelsen för Jämlikhetsfonden (sedan 2021).

Priser och stipendier

 • Resestipendium från Sida, 1992.
 • Guldspaden för boken Arbetare till salu – om handeln med asiatisk arbetskraft, utdelat av Föreningen för Grävande Journalister, 1996.
 • Stipendium för boken Slaget om svenskheten (skriven tillsammans med Anna-Lena Lodenius), utdelat av Artister mot nazister, 2009.
 • Ettårigt arbetsstipendium, Författarförbundet, 2010.
 • Ettårigt arbetsstipendium, Författarförbundet, 2012.
 • Stipendium från Journalistfonden, 2014.
 • Författarförbundets kopieringsfond, 2015.
 • Sveriges Författarfond, 2018.
 • Författarförbundets kopieringsfond, 2019.
 • Författarförbundets extrastipendium, 2020.
 • Arbetsstipendium, Svenska Akademien, 2020.
 • Författarfonden, 2021
 • Författarförbundet extrastipendium, 2022.
 • Ettårigt arbetsstipendium, Författarfonden, 2022.

  

 

 

 

© Mats Wingborg
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)