Jamstalldhet

Exempel på publikationer som tar upp olika aspekter om jämställdhet:

  • Kvinna i världen, TCO, 1995.
  • Somaliska och irakiska kvinnor på svensk arbetsmarknad, Arbetsmarknadsdepartementet, 1998.
  • Sexualitetens betydelse för hälsa och välfärd i ett globalt perspektiv, RFSU, 2000.
  • Sexuality and rights, RFSU, 2001.
  • En analys av det organiserade abortmotståndet i Sverige, RFSU, 2012.
  • RFSU och politiken kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), RFSU, 2013.
  • Aha – Alla har ansvar för jämställdheten, Arbetsplatsen, IF Metall, 2016.
  • Aha – Alla har ansvar för jämställdheten, Samhället, IF Metall, 2016.
  • Aha – Alla har ansvar för jämställdheten, Organisationen, IF Metall, 2016.
© Mats Wingborg
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)