Mobbning

Publikationer om mobbning och våld i skolan:

  • Stödmaterial – Grövre våld i skolan, Skolverket, 2009.
  • Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning, Skolverket, 2011.

  • Utvärderingar av metoder mot mobbning, (underlaget för kostnadsanalysen av programmen), Skolverket, 2011.

  • PM – Centrala slutsatser angående väpnat våld i skolan, Skolverket, 2012.

  • Väpnat våld i skolan – hur skolan kan agera om det händer, Skolverket, 2014.

© Mats Wingborg
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)